[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων & των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών -117.016,13€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65176
Κωδικός CPV: 30121100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 1,Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 2,Φωτοαντιγραφικό μηχάνημα 3,Φωτοαντιγραφικό μηχ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των Τμημάτων & των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 117.016,13

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 09:46:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-11-2018 18:00:00