[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΕΛ – 148.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/10/2018 / ΩΡΑ: 11:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64752
Κωδικός CPV: 44423740-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΕΛ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 148.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-10-2018 11:25:14

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-10-2018 20:00:00