[ΠΑΤΡΑ] ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ – 221.885,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2018 / ΩΡΑ: 11:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60357
Κωδικός CPV: 09344000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αλφα Εμβρυική Σφαιρίνη,Ανθρώπινη επιδιδυμιδική πρωτείνη 4,Αντιγόνο ακανθοκυτταρικού καρκινώματος,Βιτ….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 221.885,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 08:56:12

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-11-2018 14:00:00