[ΠΑΤΡΑ] 2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ και ΘΕΡΜΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ -88.417,66€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2018 / ΩΡΑ: 11:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 02Β/2018 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64660
Κωδικός CPV: 33111300-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ),….
Αναθέτουσα Αρχή: 6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ Ν., ΗΠΕΙΡΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ, ΠΑΡΓΑΣ, ΒΟΝΙΤΣΑΣ και ΘΕΡΜΟΥ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 88.417,66

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-10-2018 10:14:28

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-10-2018 15:00:00