[ΠΥΛΟΣ] Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Προϋπολογισμού 83.545,00€ με τον Φ.Π.Α.24%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2018 / ΩΡΑ: 09:37 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών 194/18 Α.Ο.Ε.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65119
Κωδικός CPV: 44613700-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Απορριμματοφόροι κάδοι
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ., Π.Δ.&Π.Ζ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛ. ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΥΛΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών Προϋπολογισμού 83.545,00€ με τον Φ.Π.Α.24%

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 67.375,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-10-2018 13:38:13

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-11-2018 17:00:0