[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. CPV : 33198000-4 – 68.928,86€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2018 / ΩΡΑ: 09:38 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 37/2018 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64493,1
Κωδικός CPV: 33198000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΕΜΝΟΜΕΝΑ ΟΘΟΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. CPV : 33198000-4

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 68.928,86

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-10-2018 10:25:47

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-10-2018 17:00:00