[ΑΧΑΪΑ]ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – 99.205,47€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2018 / ΩΡΑ: 11:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67301
Κωδικός CPV: 33696500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ASTO,CK,CK-MB,CRP,GOT,GPT,LDH,RF,TOTAL BLOOD HbA1C,ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ,ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ,ΑΜΕΣΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ,ΑΜ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ(ΑΙΓΙΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Άνω Βουλωμένο Αίγιο ΑΙΓΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 99.205,47

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-11-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-12-2018 14:00:00