Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαρισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/11/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτών του ΕΚΕΜΣ για την προμήθεια βασικών ειδών καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών των μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της υπηρεσίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.