[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ CPV:09100000-0 – 259.924,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2018 / ΩΡΑ: 11:10 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 40/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66213
Κωδικός CPV: 09100000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ,Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,Ν.Μ. ΣΠΑΡΤ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ CPV:09100000-0

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 259.924,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-11-2018 14:43:17

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-12-2018 17:00:00