[ΜΑΝΗ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019. -135.025,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/11/2018 / ΩΡΑ: 10:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 870/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66675
Κωδικός CPV: 09000000-3,09132000-3,09134200-9,24951100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Λιπαντικά,Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλε….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜ.ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΝΗΣ, ., ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2019.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 135.025,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-11-2018 15:16:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-12-2018 15:00:00