[ΠΑΤΡΑ] ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ – 84.647,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 86/18 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67384
Κωδικός CPV: 15112000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ,ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 84.647,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-11-2018 14:51:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-12-2018 14:00:00