[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για την μετατροπή οχήματος του Δήμου Πατρέων – 38.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2018 / ΩΡΑ: 12:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Υπερκατασκευή-Μετατροπή οχήματος του Δήμου Πατρέων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67359
Κωδικός CPV: 34224200-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια & εγκατάσταση Υπερκατασκευής, κιβωτάμαξας (καρότσα ανατροπής),ελαφρώς ανατρεπόμεν….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος υπερκατασκευής για την μετατροπή οχήματος του Δήμου Πατρέων

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 38.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-11-2018 10:49:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-12-2018 14:00:00