">

Περί παραιτήσεως του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννη Μπουντρούκα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2018 / ΩΡΑ: 11:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Μετά από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν χθες από ορισμένα ΜΜΕ περί παραιτήσεως του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γιάννη Μπουντρούκα κατά τη διάρκεια της Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

Η ανακοίνωση του κ. Μπουντρούκα στη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και οι ευχαριστίες προς τους συναδέλφους Προέδρους των υπόλοιπων Επιμελητηρίων για τη συνεργασία επιβλήθηκε από το γεγονός ότι ήταν η τελευταία συνεδρίαση στην οποία θα παρίστατο ως Πρόεδρος, δεδομένου ότι η επόμενη Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019. Σε αυτήν λοιπόν την Γ.Σ. ο κ. Μπουντρούκας ανακοίνωση την επικείμενη παραίτησή του και αποχαιρέτισε τους συναδέλφους του.

Το μοναδικό αρμόδιο όργανο για να υποβληθεί η παραίτηση του Προέδρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Ο κ. Μπουντρούκας ανακοίνωσε την επικείμενη παραίτησή του λόγω της συμμετοχής του στις επερχόμενες Περιφερειακές εκλογές σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του, αφού είχε ήδη ενημερώσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Αυτή η παραίτηση όμως θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, βεβαίως πριν την επίσημη ανακήρυξη υποψηφιότητας για τις Περιφερειακές εκλογές, και εφόσον έχει διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία και συνέχεια του Επιμελητηρίου, το οποίο ο κ. Μπουντρούκας υπηρετεί εδώ και 15 χρόνια με συνέπεια.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.