[ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -10.483,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2018 / ΩΡΑ: 11:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67951
Κωδικός CPV: 33167000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Φωτισμός χειρουργείου
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ναύπλιο ΝΑΥΠΛΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 10.483,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-12-2018 12:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-01-2019 12:00:00