[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 – 16.129,03€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2018 / ΩΡΑ: 11:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67952
Κωδικός CPV: 33111600-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Συσκευές ακτινογραφίας
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ναύπλιο ΝΑΥΠΛΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 16.129,03

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-12-2018 12:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-01-2019 12:00:00