[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -40.322,59€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/12/2018 / ΩΡΑ: 11:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67953
Κωδικός CPV: 33192230-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τράπεζες χειρουργείου
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ναύπλιο ΝΑΥΠΛΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 40.322,59

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-12-2018 12:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-01-2019 12:00:0