[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -44.354,83€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2018 / ΩΡΑ: 11:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67944
Κωδικός CPV: 33112200-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μονάδα υπερήχων
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Κορίνθου 191 ΑΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 44.354,83

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-12-2018 12:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-01-2019 12:00:00