[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018 -48.387,10€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/12/2018 / ΩΡΑ: 11:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67949
Κωδικός CPV: 33111000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ακτινολογικά μηχανήματα
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ναύπλιο ΝΑΥΠΛΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού & Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας 34/29-11-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 48.387,10

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-12-2018 12:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-01-2019 12:00:00