Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄ Καλαμών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2018 / ΩΡΑ: 11:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄ Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

Για τη διαύγεια πατήστε εδώ.