[ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ 4Χ4 – 88.709,68€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2018 / ΩΡΑ: 11:54 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 4685/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67827
Κωδικός CPV: 43262100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ., ., ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ – ΦΟΡΤΩΤΗ 4Χ4

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 88.709,68

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-11-2018 09:54:14

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-12-2018 15:00:00