[ΗΛΕΙΑ] Διακήρυξη Δημ. ανοικτού διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ”/ CPV 24111000-5 για τις ανάγκες της Ν.Μ.Πύργου συνολικού προϋπολογισμού 114.469,63 ευρώ συμπ.ΦΠΑ 24% και αναλυτικά : α)Υγρό Οξυγόνο/ CPV 24111900-4 β) Αέριο Οξυγόνο/CPV 24111900-4 γ) Πρωτοξείδιο του Αζώτου/CPV 24112200-4 και δ) Διοξείδιο του Άνθρακα/ CPV 24112100-3

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2018 / ΩΡΑ: 11:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 25101/30-11-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67548
Κωδικός CPV: 24111900-4,24112100-3,24112200-4,50531200-8,60000000-8,65210000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αέριο Οξυγόνο φιάλες από 4,4 έως 10,7,Αέριο Οξυγόνο φιάλες έως 1 κυβικό,Αέριο Οξυγόνο φιάλες από 1….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη Δημ. ανοικτού διαγωνισμού ( κάτω των ορίων) “ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ”/ CPV 24111000-5 για τις ανάγκες της Ν.Μ.Πύργου συνολικού προϋπολογισμού 114.469,63 ευρώ συμπ.ΦΠΑ 24% και αναλυτικά : α)Υγρό Οξυγόνο/ CPV 24111900-4 β) Αέριο Οξυγόνο/CPV 24111900-4 γ) Πρωτοξείδιο του Αζώτου/CPV 24112200-4 και δ) Διοξείδιο του Άνθρακα/ CPV 24112100-3

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 92.314,22

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-11-2018 13:19:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-01-2019 15:00:00