Ηλεκτρονικές αγορές: Τέλος στο γεωγραφικό αποκλεισμό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2018 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Καλά νέα για όσους πραγματοποιούν τις αγορές τους από το διαδίκτυο, καθώς ο γεωγραφικός αποκλεισμός καταργείται από τις 3 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής πολλών Ευρωπαίων. Μόνο το 2017, το 57% των πολιτών της ΕΕ πραγματοποίησε έστω και μια ηλεκτρονική αγορά.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει σύνορα. Το 2017, το ένα τρίτο των καταναλωτών του ηλεκτρονικού εμπορίου, πραγματοποίησε αγορές από διαδικτυακά καταστήματα που έχουν έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, τα εμπόδια που συνάντησαν ήταν αρκετά, ώστε να αποτρέψουν πολλούς από το να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν.

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξέτασε και ανέλυσε χιλιάδες ιστοσελίδες σε ολόκληρη την ΕΕ, ανακάλυψε ότι μόνο στο 37% των περιπτώσεων οι καταναλωτές ήταν σε θέση να ολοκληρώσουν μια αγορά από άλλη χώρα της ΕΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι καταναλωτές ήρθαν αντιμέτωποι με περιορισμούς εξαιτίας του γεωγραφικού αποκλεισμού.

Τι είναι  γεωγραφικός αποκλεισμός;

Κάθε περιορισμός που επιβάλλεται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, εξαιτίας της υπηκοότητας των πελατών, του τόπου διαμονής και του τόπου εγκατάστασης.

Για παράδειγμα όταν πραγματοποιείς μια αγορά από το Βέλγιο και βρίσκεις το αγαθό/υπηρεσία που επιθυμείς σε μια γαλλική ιστοσελίδα, θα το προσθέσεις στο καλάθι σου, θα ελέγξεις ότι έχεις επιλέξει τις σωστές διαστάσεις και προχωρήσεις στην αγορά του προϊόντος. Το μήνυμα «You are being re-directed to the Belgian page of this website», θα εμφανιστεί στην οθόνη σου και βρεθείς στη Βέλγικη ιστοσελίδα , όπου το προϊόν/υπηρεσία που επιθυμείς δεν θα είναι διαθέσιμο.

Αυτό ονομάζεται ανακατεύθυνση, ή παρεμπόδισης της πρόσβασης, σε ιστότοπο και αποτελεί ένα από τα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι αγοραστές στο διαδίκτυο.

Άλλες μορφές γεωγραφικού αποκλεισμού αποτελούν:

Η απόρριψη μέσων πληρωμής (για παράδειγμα πιστωτικές κάρτες) από μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Το να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί σε κάποια ιστοσελίδα εξαιτίας του τόπου κατοικίας του.

Οι νέοι κανόνες ισχύουν για ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, όπως:

– φυσικά αγαθά, όπως τα έπιπλα και τα ηλεκτρονικά

– ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες cloud ή φιλοξενία ιστοσελίδων

– υπηρεσίες ψυχαγωγίας όπως εισιτήρια σε πάρκα αναψυχής, συναυλίες κτλ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.