[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Διαγωνισμός για την “Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας”(προμήθεια) – 162.888,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2018 / ΩΡΑ: 11:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 417/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67701
Κωδικός CPV: 39293400-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΤΜΗΜΑ B: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ,ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διαγωνισμός για την “Αλλαγή πλαστικού τάπητα στο γήπεδο «Παναγιώτης Μπαχράμης» στο ανατολικό κέντρο του Δήμου Καλαμάτας”(προμήθεια)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 162.888,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-12-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-12-2018 15:00:00