[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 340.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 / ΩΡΑ: 10:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 467/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68545
Κωδικός CPV: 31523200-0,37535200-9,37535210-2,37535250-4,39113300-0,39224340-3,45315100-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ «ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ»,Βρύση,Δάπεδο ασφαλείας,Κούνια 4 θέσεων με καθίσματα νηπίω….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 340.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 274.193,55

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-12-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-01-2019 15:00:00