[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος» -204.770,86€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 / ΩΡΑ: 10:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.44/2018 (αρ.πρ.35249/19-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων»
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68605
Κωδικός CPV: 33696100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ACL Rotors,ANTI-A1,ANTI-AB,ANTI-B,ANTI-C,ANTI-D,ANTI-E,ANTI-KELL,ANTI-c,ANTI-e,APTT,D-DIMER,HemosIL ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΡ.44/2018 (αρ.πρ.35249/19-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 204.770,86

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-12-2018 14:41:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-01-2019 17:00:00