[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ποιότητας Μικροβιολογικού-Αιματολογικού Εργαστηρίου , Κυτταρολογικού Εργαστηρίου και Αιμοδοσίας. – 30.402,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2018 / ΩΡΑ: 10:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 44/2018 διακήρυξη.Εξωτερικός-εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67112
Κωδικός CPV: 33696500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ:PT ( SEC, INR, %), APTT, Fibrinogen,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ:Πρόγραμμα, για την εξωτερική αξιολόγησ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ποιότητας Μικροβιολογικού-Αιματολογικού Εργαστηρίου , Κυτταρολογικού Εργαστηρίου και Αιμοδοσίας.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 30.402,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-11-2018 12:28:12

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-12-2018 17:00:00