[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ- ΜΟΛΑΩΝ – 90.360,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/12/2018 / ΩΡΑ: 11:53 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 45/2018 Διακήρυξη. Χειρουργικά Πλέγματα
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67273
Κωδικός CPV: 33184100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ: Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση ομφαλοκήλης , αποτελούμενο από….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ- ΜΟΛΑΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 90.360,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-12-2018 10:56:51

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-01-2019 17:00:00