[ΝΑΥΠΛΙΟ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 – 581.667,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2018 / ΩΡΑ: 09:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 22910/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66344
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Β ΟΜΑΔΑ Λιπαντικά,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 581.667,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-12-2018 10:42:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-01-2019 23:59:00