[ΝΑΥΠΛΙΟ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ -297.840,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/12/2018 / ΩΡΑ: 09:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 23493/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68561
Κωδικός CPV: 37535200-9,43325000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ,ΒΡΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ,ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΑΣ ΜΕ ΥΠΟΒΑΣΗ, ΥΨΟΥΣ ΠΤΩΣΗ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 297.840,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-12-2018 13:19:57

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-01-2019 23:59:00