[ΠΑΤΡΑ] Βελτιώσεις – συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, αφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με μισθωμένα μηχανήματα 2018 -220.900,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2018 / ΩΡΑ: 11:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9/2018 Βελτ.- συντηρ. χαλικ. ασφαλτ. & τσιμεντ. οδών με μισθωμ. μηχαν. του Δ. Πα
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65545
Κωδικός CPV: 45520000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α΄Βυτίο νερού Μ.Ε. με καταβρεχτήρα χωρητικότητας άνω των 7tn ωφέλιμου φορτίου για εργασίες στη….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Βελτιώσεις – συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, αφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων με μισθωμένα μηχανήματα 2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 220.900,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23-11-2018 10:36:17

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-12-2018 14:00:0