[ΠΑΤΡΑ] Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών – διάρκειας 2 ετών -399.193,55€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/12/2018 / ΩΡΑ: 10:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 24/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 67421
Κωδικός CPV: 50710000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών – διάρκει….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών – διάρκειας 2 ετών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 399.193,55

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-11-2018 11:20:55

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-01-2019 18:00:00