Προγράμματα για την προώθηση γεωργικών προιόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/12/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Τα προγράμματα του 2019 για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα επικεντρωθούν κυρίως στις αγορές εκτός της ΕΕ με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ – αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018. 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ποιοτικών τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις προσπάθειες προώθησης το 2019, θα προβάλουμε περισσότερο αυτό το γεγονός τόσο στην ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, προς όφελος των Ευρωπαίων γεωργών και παραγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής. Η αύξηση του αριθμού των εμπορικών συμφωνιών μας συνεπάγεται περισσότερες ευκαιρίες για τους παραγωγούς μας, ενώ παράλληλα η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να τους στηρίζει στην προώθηση και την εξαγωγή των προϊόντων τους».

Στο εσωτερικό της ΕΕ, δίνεται έμφαση σε εκστρατείες προώθησης των διαφόρων ευρωπαϊκών συστημάτων και σημάτων ποιότητας, όπως η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), καθώς και τα βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, ένα ποσοστό της χρηματοδότησης προορίζεται για ορισμένους συγκεκριμένους τομείς, όπως το ρύζι από βιώσιμες καλλιέργειες και τα οπωροκηπευτικά. Τα τελευταία επιλέχθηκαν ειδικά με σκοπό την προώθηση της υγιεινής διατροφής μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες εκστρατείες θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2019. Θα απευθύνονται σε ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως εμπορικές ενώσεις, οργανώσεις παραγωγών και ομάδες αρμόδιες για την προώθηση γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύνδεσμος προς το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 (περιλαμβανομένου του παραρτήματος με τα στοιχεία του προϋπολογισμού)

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

Παράρτημα

Κατανομή του προϋπολογισμού ανά προτεραιότητα για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2019

  Προβλεπόμενα ποσά (σε εκατ. ευρώ)
Απλά προγράμματα στην εσωτερική αγορά 20
Θέμα 1. Προγράμματα σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας), βιολογικά, RUP 12
Θέμα 2. Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, περιβάλλον και βιωσιμότητα) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από άποψη ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων (= εκτός των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ) 8
Απλά προγράμματα σε τρίτες χώρες 75
Θέμα 3. Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Νοτιοανατολική Ασία, Νότια Ασία 25,25
Θέμα 4. Καναδάς, ΗΠΑ, Μεξικό, Κολομβία 22
Θέμα 5. Άλλες γεωγραφικές περιοχές 25,25
Θέμα 6. Επιτραπέζιες ελιές 2,5
Απλά προγράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων
5
Πολυπρογράμματα στην εσωτερική αγορά 43.3
Θέμα A. Προγράμματα σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ [(ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας), βιολογικά, RUP] ή

Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, περιβάλλον και βιωσιμότητα) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από άποψη ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων

32,8
Θέμα Β.: Υγιεινή διατροφή: οπωροκηπευτικά 8
Θέμα Γ. Ρύζι από βιώσιμες καλλιέργειες 2,5
Πολυπρογράμματα σε τρίτες χώρες 43.3
Θέμα Δ. Προγράμματα σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της ΕΕ [(ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας), βιολογικά, RUP] ή

Προγράμματα που τονίζουν τις ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση (ασφάλεια των τροφίμων, ιχνηλασιμότητα, γνησιότητα, επισήμανση, διατροφικές και υγειονομικές πτυχές, καλή μεταχείριση των ζώων, περιβάλλον και βιωσιμότητα) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της ΕΕ από άποψη ποιότητας, γεύσης, ποικιλίας ή παραδόσεων

38,3
Θέμα Ε. Βόειο κρέας 5
Πολυπρογράμματα για διατάραξη της αγοράς/πρόσθετη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 5
Πρωτοβουλίες της Επιτροπής 9.5
Συνολικές ενέργειες προώθησης 201.1

ΣΗΜ:

Απλό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα προώθησης που υποβάλλεται από μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις από το ίδιο κράτος μέλος.

Πολυπρόγραμμα είναι το πρόγραμμα που υποβάλλεται από τουλάχιστον δύο προτείνουσες οργανώσεις από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από μία ή περισσότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις.