[ΤΡΙΠΟΛΗ] Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019 – 1.371.181,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/12/2018 / ΩΡΑ: 10:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41971/2018 ΤΕΒΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68940
Κωδικός CPV: 03212100-1,03212211-2,03221210-1,03222220-1,03222321-9,15111000-9,15113000-3,15322100-2,15411110-6,15511600-9,15542300-2,15612100-2,15612220-9,15614000-5,15831200-4,15851100-9,15884000-8,18300000-2,18930000-7,30192700-8,33711430-0,33711610-6,33711710-7,33711720-0,33711900-6,39522540-4,39830000-9,39832000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ατομικά μαντιλάκια μίας χρήσης,Βόειο κρέας,Γραφική ύλη,Ελαιόλαδο,Ενδύματα,Επεξεργασμένο ρύζι,Λευκή ζ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ., ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής ” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2018-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.371.181,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-12-2018 16:36:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-01-2019 16:02:08