[ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -171.774,19€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2019 / ΩΡΑ: 10:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 25/2019 Α.Δ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜ. ΠΑΙΔ. ΧΑΡΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69885
Κωδικός CPV: 34991000-0,37535200-9,37535210-2,37535240-1,37535250-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς,Κούνιες παιδικής χαράς,Τραμπάλες για παιδικές χαρές,Τσουλήθρες για παιδικέ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜ.ΑΝΑΤΟΛ.ΜΑΝΗΣ, ., ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝ. ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 171.774,19

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-01-2019 15:53:52

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-02-2019 10:00:00