[ΑΡΚΑΔΙΑ] Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση και Επικαιροποίηση) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ) – 200.645,16€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2019 / ΩΡΑ: 10:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 01/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68918,1
Κωδικός CPV: 72000000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήρι….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάπτυξη και Πιλοτική Λειτουργία (Τήρηση και Επικαιροποίηση) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης της Ταυτοποίησης των Ωφελουμένων και Διαχείρισης / Παρακολούθησης της Κοινωνικής Ένταξης σε ατομικό / οικογενειακό επίπεδο (ΟΠΣ-ΥΤΚΕ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 200.645,16

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-12-2018 13:30:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-01-2019 15:00:00