[ΑΡΚΑΔΙΑ] Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης ως προς τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου -112.903,23€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2019 / ΩΡΑ: 11:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 02/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68923
Κωδικός CPV: 79415200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Επιτελικής / Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης ως προς τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 112.903,23

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-12-2018 09:42:26

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-01-2019 15:00:00