ΕΣΠΑ 2014 -2020: 20.000 ευρώ για την υποστήριξη νέων ερευνητών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΣΠΑ: Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».

Οι ερευνητικές προτάσεις ήδη υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 και έως την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος υποβολής είναι http://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν καθορίζεται στα 20.000.000,00€ και θα καλυφθεί από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ο οδηγός υποβολής πρότασης και όλα τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πηγή:www.espa.gr