[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7 – 97.105,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2019 / ΩΡΑ: 10:43 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.47/2018 (αρ.πρωτ.:35315/20-12-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68878
Κωδικός CPV: 33731110-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ακρυλικός ενδοφακός προοπλισμένος για άμεση ένθεση με βιδωτό προωθητήρα, υδρόφοβος, αναδιπλούμενος μ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ CPV 33731110-7

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 97.105,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-12-2018 13:04:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-01-2019 17:00:00