[ΠΑΤΡΑ] Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, Β΄ & Γ’ Φάση 2018 – 1.215.709,68€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/01/2019 / ΩΡΑ: 11:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 20 & 25/2018 Μελέτη-Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού-Β’ & Γ’ Φάση
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 68274
Κωδικός CPV: 16000000-5,34115200-8,34130000-7,34131000-4,34133100-9,34134200-7,34144000-8,34144431-8,34144750-0,34223330-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Οχήματα μεταφοράς φορτίων,Προμ. γεωργικού ελκυστήρα,Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου,Προμήθεια Βυτί….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, Β΄ & Γ’ Φάση 2018.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.215.709,68

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-12-2018 08:28:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-02-2019 23:59:00