[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – 72.572,07€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2019 / ΩΡΑ: 10:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69884
Κωδικός CPV: 09134100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.572,07

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-01-2019 11:42:49

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-02-2019 23:00:0