Το Επιμελητήριο Αρκαδίας συντάσσεται με τις θέσεις της ΚΕΕΕ σχετικά με το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/01/2019 / ΩΡΑ: 14:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια της παρέμβασης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δραγασάκη Γιάννη, μετά από παρέμβαση του Επιμελητηρίου Έβρου,  το Επιμελητήριο Αρκαδίας συμφωνεί απόλυτα με τις διορθωτικές αλλαγές που ζητούνται στο νέο πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση».

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας θεωρεί και αυτό με τη σειρά του, ότι οι προϋποθέσεις του προγράμματος για τις ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας), είναι απαγορευτικές και πρέπει να τροποποιηθούν,  καθώς πρόκειται ( με την παρούσα έκδοση του προγράμματος) να αποκλείσουν πλέον του 80% των επιχειρήσεων μελών των Επιμελητηρίων στις επαρχίες της Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα η σχετική επιστολή της η ΚΕΕΕ προς τον Υπουργό, μεταξύ άλλων αναφέρει: «επειδή κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί και πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να προσδίδει επί πλέον μόρια στις επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερες ΕΜΕ, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί εκ προοιμίου τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να πληρούν άλλα κριτήρια σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας».

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων:

ΕΒΡΟΥ

ΚΕΕΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.