Το πρόγραμμα ΛΑΕΚ για την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων για το 2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/01/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στη δημοσιότητα δόθηκε από τον ΟΑΕΔ η απόφαση για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δηµόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990(ΦΕΚ Α΄ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης είναι:

  • η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2019,
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συμμετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόμενοι σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2019.

Δείτε την απόφαση εδώ.