[ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ – 127.418,83€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2019 / ΩΡΑ: 10:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70886
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 11 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 127.418,83

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-02-2019 11:55:41

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-03-2019 15:00:00