Β΄ Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/02/2019 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της με
αριθμό 46202/16.11.2017 (ΑΔΑ:ΨΟΗ1ΟΡ1Ο-7ΑΚ) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια Β΄ επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.