Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας(ΕΣΔ) Αναλ.Υλικ.Επιστημον Οργάνων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2019 / ΩΡΑ: 10:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.