[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] νάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για το έτος 2019 – 96.051,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2019 / ΩΡΑ: 10:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 110930/5530/11-2-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70431
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΙΓΙΟ,ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΘΕΑ – ΚΡΗΝΗ,ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ-ΠΛΑΤ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΠΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας για το έτος 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 96.051,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-02-2019 11:39:46

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 18-03-2019 15:00:00