[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ]νάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2019 – 415.140,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2019 / ΩΡΑ: 11:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/40064/954/07-02-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70138
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ 1,ΟΜΑΔΑ 2,ΟΜΑΔΑ 3,ΟΜΑΔΑ 4,ΟΜΑΔΑ 5,ΟΜΑΔΑ 6,ΟΜΑΔΑ 7,ΟΜΑΔΑ 8
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2019».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 415.140,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-02-2019 08:53:21

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-03-2019 15:00:00