[ΗΛΕΙΑ] ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ -157.812,70€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2019 / ΩΡΑ: 10:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12391/19-06-2018 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 43662-2
Κωδικός CPV: 33696300-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: (Με συνοδό εξοπλισμό) ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ GRAM ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ (Gram Negative Automated ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ευαγγελιστρίας 128 ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 157.812,70

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-02-2019 09:39:57

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-02-2019 15:00:00