[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προϋπολογισμού 675.895,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2019 / ΩΡΑ: 10:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός εργολάβων δακοκτονίας ΠΕ Λακωνίας
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70800
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓΓΕΛΩΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ,ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓΟΡΙΑΝΗ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ-ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, προϋπολογισμού 675.895,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, (763.762,22 ευρώ συμπ. του ΦΠΑ 13%). CPV 77100000-1(Γεωργικές υπηρεσίες)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 676.200,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-02-2019 10:47:54

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-03-2019 23:30:00