[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ – 26.981,55€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2019 / ΩΡΑ: 11:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 70437
Κωδικός CPV: 24455000-8,39830000-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Σύστημα απολύμανσης καθαρισμού με στεγνά πανάκια, Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 26.981,55

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-02-2019 13:10:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-02-2019 17:00:00